ขอเชิญร่วมงานขอพรหลวงพ่อใหญ่ วัดยางคลี ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

31มีนาคม ถึง 2 เมษายน 60 ขอเชิญร่วมงานขอพรหลวงพ่อใหญ่ วัดยางคลี ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร